Az Aeromonas hydrophila fertőzéssel szembeni ellenálló-képesség vizsgálata különböző genetikai hátterű pontyvariánsokon (előzetes eredmények) [Hungarian, with English summary]

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2008
Authors:L. Ardó, Bakos, J., Nagy, Z. T., Rónyai, A., Gál, D., Bercsényi, M., Gjerde, B., Olesen, I., Jeney, G., Jeney, Z.
Journal:Bonner Zoologische Monographien
Volume:57
Pagination:117 - 131
Type of Article:no impact factor
Keywords:archival DNA, Aves, COI, Democratic Republic of the Congo, DNA barcoding, museum sample
URL:http://www.nhbs.com/bonner_zoologische_monographien_tefno_5027.html
Refereed Designation:Refereed
Full Text
JEMU_Hydrology
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith