Jelentősebb hazai vadpontyfajtáink genetikai változatosságának fenntartása a HAKI ex situ génbankjának, valamint a faj természetes vizeinkben élő populációinak segítségével. [Maintenance of the genetic variability of the most important Hungarian wild carp

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith